Η διαχυτική ικανότητα πνευμόνων, όπως αυτή μετράται με τη μέθοδο της μίας εισπνοής CO ( DLco ), είναι η ικανότητα των πνευμόνων να διαχέουν οξυγόνο (Ο2) προς το αίμα και να διώχνουν διοξείδιο του άνθρακα ( CO ) από το αίμα. Πιο απλά ονομάζεται τεστ διάχυσης.

Πώς γίνεται η εξέταση αυτή; Είναι δύσκολη;

Η εξέταση είναι πολύ απλή και ανώδυνη.
Ο εξεταζόμενος εκπνέει όλον το αέρα που έχει μέσα στους πνεύμονες του.
Ακολούθως εισπνέει βαθειά μέχρι να γεμίσουν τελείως οι πνεύμονες του (με ένα αβλαβές μίγμα αερίων).
Έπειτα, κρατάει την ανάσα του για 10 δευτερόλεπτα.
Τέλος, εκπνέει απότομα όλο τον αέρα που κρατούσε στους πνεύμονες του.
Οι συγκεντρώσεις του μίγματος αερίων που εισπνέει ο άρρωστος μετρώνται πριν και μετά το τεστ. Η διαφορά μεταξύ των δύο μετρήσεων δείχνει το ποσό του αερίου που διαχέεται από τους πνεύμονες στην κυκλοφορία, και ουσιαστικά τη διαχυτική ικανότητα των πνευμόνων του εξεταζομένου.

Πότε χρειάζεται να μετρηθεί η διαχυτική ικανότητα πνευμόνων;

Η συγκεκριμένη εξέταση είναι πολύ σημαντική να μετρηθεί στις διάμεσες πνευμονοπάθειες, πχ στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. Επιπλέον βοηθά στο διαχωρισμό ανάμεσα στο βρογχικό άσθμα και τη ΧΑΠ, ειδικά στην περίπτωση εμφυσήματος. Ακόμη, είναι βοηθητική στις περιπτώσεις που υπάρχει υποψία πνευμονικής εμβολής ή πνευμονικής υπέρτασης. Άτομα που πάσχουν από σαρκοείδωση θα πρέπει να υποβάλλονται στο τεστ αυτό για να μετρείται η διαχυτική ικανότητα των πνευμόνων τους περιοδικά. Αυτό βοηθά στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας τους.

Τι προετοιμασία χρειάζεται πριν μετρηθεί η διαχυτική ικανότητα πνευμόνων;

Οπωσδήποτε, θα πρέπει ο εξεταζόμενος να μην καπνίσει τουλάχιστον τις προηγούμενες 6 ώρες πριν το τεστ. Επίσης θα πρέπει να απέχει από σωματική άσκηση πριν την εξέταση. Σε ειδικές περιπτώσεις, θα πρέπει να διακοπούν τα εισπνεόμενα φάρμακα εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση του ασθενή. Γενικά, η εξέταση θεωρείται ασφαλής, χωρίς παρενέργειες. Τα πιο πάνω οφείλουν να τηρούνται για να είναι αξιόπιστα τα αποτελέσματα της εξέτασης.

Παπάζογλου 4, Ιωάννινα, 45444 Ελλάδα

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Τηλέφωνο επικοινωνίας

2651026364

Email

Email

galanis.pneymo@gmail.com

Ηλεκτρονικό Ραντεβού

Ηλεκτρονικό Ραντεβού

Κλείστε ραντεβού τώρα